Stichting Spring
Waarom
Wie
Werkwijze
Initiatieven
Contact

 

Stichting Spring

Stichting Spring organiseert, verzorgt en ontwikkelt projecten met als speerpunten natuur, milieu en gezondheid voor kinderen in een georganiseerde omgeving. De stichting wil kinderen bewust maken van hun natuurlijke omgeving en laat kinderen zien dat er kansen zijn om die te verbeteren.

 


De projecten passen binnen het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling, zijn concreet, gericht op de eigen omgeving, kennen een betrokkenheid van mensen uit lokale organisaties, zijn qua vorm interactief en zetten de deelnemers aan tot nadenken en handelen.

Top


Stichting Spring